Søren Svend

Født: 1982

Uddannelsessted og –år: Kaspersen Malerfirma A/S, 2011

Ansat hos Malermester Bjarne Toft Hansen år: 2018

Speciale(r): Udlært med sølvmedalje