Matilde Birkelund Svend

Født: 1992

Uddannelsessted og –år: Søndersø Malerfirma, 2017

Ansat hos Malermester Bjarne Toft Hansen år: 2019

Speciale(r): Lakering af træværk og maling af vinduer, vægge og loft